ReadyPlanet.com


การเดินสายใส่รางไวร์เวย์ Wireway บนฝ้า มาตรฐาน (ใหม่) ปี 2564 สามารถทำได้หรือยัง ?การเดินสายใส่รางไวร์เวย์
 Wireway บนฝ้า มาตรฐาน (ใหม่) ปี 2564 สามารถทำได้หรือยัง ?
 

  • รางไวร์เวย์ Wireway ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันสายจากสิ่งปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมหรือสัตว์ที่เข้าไปกัดแทะ ทำให้เกิดความเสียหายชำรุดได้ และยังช่วยในการจัดระเบียบของสายไฟ 

 

การใช้งานรางไวร์เวย์ Wireway

  • การเดินสายในรางไวร์เวย์ Wireway เป็นการติดตั้งแบบการวางสายบนราง เช่นรางไวร์เวย์เหล็ก หรือ รางไวร์เวย์สแตนเลส ไม่ใช่การติดตั้งโดยร้อยสายเข้าไปในรางเหมือนกันกับท่อร้อยสาย ลักษณะของรางไวร์เวย์ไม่เหมือนท่อร้อยสายที่เปิดบริเวณหัว-ท้าย และสามารถเอามือดึงสายได้ เนื่องจากรางไวร์เวย์ Wireway จะมีการติดตั้งแบบยึดติดกับโครงสร้าง โดยมีฝารางไวร์เวย์ด้านบนไว้สำหรับใช้เปิดรางได้ตลอดแนว เพื่อตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง จึงทำให้มีข้อกำหนดในการติดตั้งดังรายละเอียดดังนี้

จากเดิมตามมาตรฐานปี 2556 มีกำหนดในข้อที่ 5.12 การเดินรางไวร์เวย์ Wireway

  • อนุญาตให้ใช้รางเดินสายได้เฉพาะการติดตั้งในที่เปิดโล่ง ซึ่งสามารถเข้าถึงเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาได้ตลอดความยาวของรางเดินสาย  #ห้ามเดินรางไวร์เวย์ Wireway บนฝ้า
  • การติดตั้งรางไวร์แวร์ Wireway ภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดที่กันฝน

ซึ่งเป็นประเด็น เพราะตามมาตรฐานปี 2556 #ห้ามเดินรางไวร์เวย์ Wireway บนฝ้า แต่ก็ไม่ได้กำหนดประเภทของฝ้า ?

ให้สรุปคือ ห้ามเดินรางไวร์เวย์ Wireway บนฝ้า

มาตรฐานใหม่ปี 2564 ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานในข้อที่ 5.12 เดินสายในรางไวร์เวย์ Wireway โดยมีการขยายความใหม่ ในส่วนของประเภทของฝ้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

  • อนุญาตให้ใช้รางเดินสายไวร์เวย์ Wireway ได้เฉพาะการติดตั้งในที่เปิดโล่ง ซึ่งสามารถเข้าถึงเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาได้ตลอดความยาวของรางเดินสายไวร์เวย์ Wireway

 

  

 

กรณีที่เดินในฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานนั้นต้องเป็นชนิดที่เปิดได้ เช่น ฝ้าเพดานแบบที-บาร์ หรือ ฝ้าเพดานฉาบเรียบที่มีช่องเปิด (หรือช่องเซอร์วิส) ซึ่งสามารถเข้าถึงเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาได้ตลอดความยาวของรางเดินสายไวร์เวย์ Wireway ทั้งนี้ต้องมีที่ว่างบริเวณเหนือรางเดินสายไวร์เวย์ Wireway ไม่น้อยกว่า 200 มม. ยกเว้นช่วงที่ใต้คาน คือระยะที่เปิดฝารางได้ตลอดแนว สายแบบร้อยใสท่อร้อยสายใช้วิธีการดึงจากท่อ ซึ่งเปิดหัวท้ายไว้ได้ แต่การวางสายในรางไวร์เวย์ Wireway ใช้การวางสายด้านบนรางทำให้เวลาที่ต้องบำรุงรักษา สามารถเข้าถึงพื้นที่นั้นเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายใหม่จะง่ายต่อการทำงานมากกว่า

 

 

ถ้าติดตั้งภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดที่มีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IPX3 ( *IPX3 คือ ระดับการป้องกันน้ำสาดจากด้านข้างได้ไม่เข้าใตัวรางไวร์เวย์ Wireway) และต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไม่เสียรูปภายหลังการติดตั้ง

 

 

พื้นที่หน้าตัวของตัวนำรวมฉนวนทั้งหมด ทั้งสายไฟ สายนิวทรัล สายดิน และตัวนำวงจรสัญญาณหรือวงจรควบคุมที่มีกระแสไหลตลอดเวลา รวมกันต้องไม่เกิน ร้อยละ 20 ของพื้นหน้าตัดภายในรางเดินสายไวร์เวย์ Wireway 

อันนี้สรุปคือมาตรฐาน(ใหม่) ปี 2564 เราสามารถเดินราง Wireway บนฝ้าได้แล้วนะ แต่ต้องพิจารณาว่าจะเข้าถึงรางและเปิดฝ้ารางได้ตลอดแนวหรือไม่ และจะต้องมีที่ว่างเหนือรางไม่น้อยกว่า 200 มม. ยกเว้นตรงใต้คานสามารถเดินติดได้ แต่ต้องเปิดฝาได้ด้วยนะ

ที่สำคัญรางไวร์เวย์ Wireway ที่ดีต้องความแข็งแรง ทนทาน และได้ตามมาตรฐาน

animated-arrow-down – Thermax สามารถคลิกเพื่อเลือกดูสินค้ารางไวร์เวย์ Wirewayanimated-arrow-down – Thermax

 

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2022-04-22 16:06:24


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล