มาตรฐานสายไฟแรงดันต่ำที่มีฉนวน XLPE


 

 

 

มาตรฐานสายไฟแรงดันต่ำที่มีฉนวน XLPE

 

ในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2556 กำหนดให้สายไฟแรงดันต่ำที่มีฉนวน XLPE เช่น สาย CV ที่ใช้เดินในอาคารต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด เช่น ท่อร้อยสายไฟ หรือ ราง Wire way ... หากต้องการเดินสายดังกล่าวในรางเคเบิล เช่น Cable Tray หรือ Cable Ladder สาย CV จะต้องมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ (Flame Retardant) ขั้นต่ำตามมาตรฐาน IEC 60332-3 Category C

 

มาทำความรู้จักมาตรฐานนี้กัน (ซึ่งสาย 0.6/1kV-CV ธรรมดาที่มีขายอยู่ในท้องตลาดจะไม่ผ่านมาตรฐานข้อนี้ครับ ... แต่ตอนนี้มีผู้ผลิตก็ได้ผลิตสายตามคุณสมบัติดังกล่าวมาแล้วด้วย โดยใช้ตัวย่อว่า เช่น FD-0.6/1kV-CV (Thai yazaki), FR-CV (Bangkok cable)

 

IEC 60332-3 : Flame retardant test in close area

- ขอบเขต

 

มาตรฐานนี้ใช้สำหรับการทดสอบสายไฟฟ้าเพื่อกำหนดความสามารถในการต้านการลุกลามของไฟภายใต้สภาวะที่กำหนด

- ประเภทของการทดสอบ

 

IEC 60332-3 นี้กำหนดประเภทของการทดสอบไว้ 3 ประเภท ตามปริมาณของวัตถุดิบที่ติดไฟได้และระยะเวลาในการเผา ดังนี้

 

Category A : มีวัตถุดิบที่ติดไฟได้ 7ลิตร/เมตร ใช้เวลาในการเผา 40 นาที

 

Category B : มีวัตถุดิบที่ติดไฟได้ 3.5ลิตร/เมตร ใช้เวลาในการเผา 40 นาที

 

Category C : มีวัตถุดิบที่ติดไฟได้ 1.5ลิตร/เมตร ใช้เวลาในการเผา 20 นาที

 

- ขั้นตอนการทดสอบ

 

การทดสอบจะทำในห้องเผามีขนาดและระบบการระบายอากาศตามมาตรฐานกำหนด สายไฟฟ้าตัวอย่างที่ทำการทดสอบต้องถูกนำไปติดตั้งในรางและลักษณะดังรูปและทำการเผาในเวลาที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละ Category

 

- การประเมินผล

 

หลังจากการเผาสิ้นสุดแล้ว สายไฟฟ้าจะต้องมีระยะการถูกเผาไหม้สูงไม่เกิน 2.5 เมตร โดยวัดจากหัวเผา

 

" ซึ่งขณะนี้ Thai Yazaki Cable ได้ยกเลิกการผลิตสาย CV 0.6/1kV แบบเก่าแล้ว และผลิตสาย CV-FD 0.6/1kV แทนทั้งหมด แต่ผู้ผลิตสายรายอื่นยังคงผลิตสาย CV แบบเดิม และสาย CV แบบไม่ลามไฟ มีให้เลือกใช้ ดังนั้นจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน "ผู้ตั้งกระทู้ admin :: วันที่ลงประกาศ 2018-03-21 10:41:14


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล